ראנר מערכות מיגון ואבטחה

כניסה למערכת הניהול

Quote

מרבית האנשים רואים שינוי כאיום ולא כאתגר.
הם רואים אותו כהרסני למוכר ולנוחיותו,
במקום לראותו כיוצר של החדש והמלהיב

~ נידו קוביין ~
Next